Mocions presentades pel PUSA al Ple de Novembre.

Mocio Nov 2014Moció per a l’ auditoria de la gestió de l’ aigua a les urbanitzacions.

Ple Municipal del 27 de noviembre de 2014.

Donada la disparitats de preus que actualmente hi ha a les urbanitzacions del municipi, on els trams de consum van des de els 6m3 a Alfou, als 30 m3 en el cas de Can MIret o 18 m3 a Les Pungoles, amb una forquilla de preus de 0,20 eur/m3 d’ Alfou fins els 0,86  eur/m3 de can Miret, entenem que és urgent iniciar una auditoria sobre la gestió de l’ aigua per part de les companyies subministradores i les EUC, a fi i efecte  d’ establir sistemes tarifaris justos i no discriminatoris entre els veïns del municipi.

En conseqüència, demanem:

1º Es crei una comissió per tal de treure l’ entrellat del per què de les diferencies de tarifes i trams entre les urbanitzacions del municipi.

2º Paralelament, els tècnics de l’ Ajuntament estudiin els contractes de subministrament dels darrers 10 anys al municipi, i que és faci de manerta urgent una auditoria sobre la gestió de l’ aigua.

Mocio Nov 2Moció per la redacció d’ un reglament de gestió

de la radio pública de SAV.

Aquest any estem celebrant el 10è aniversari de Radio Vilamajor. Durant aquests anys, la nostra radio s’ ha anat fent cada cop més gran i visible, amb nous col·laboradors i amb més i millors programes. Tanmateix, la completa legalització de la radio és a tocar de dits, amb la presentació al Ministeri de la darrera documentació legal necessària per poder emetre amb plenes garanties. Així doncs, ha arribat el moment de dotar a la radio d’un reglament de funcionament àgil i eficaç, que es fonamenti en la transparència, l’ autonomia, l’ objectivitat i  independència de continguts i programes. Entenem que la facultat per tal de vetar o permetre l’ emissió d’ un o altre programa ,no pot quedar a l’ arbitri de decisions purament polítiques i partidistes.

És per aquesta raó per la que el nostre partit entén imprescindible un reglament que reguli les facultats i competències dels òrgans de govern de la radio pública, que garanteixi la plena llibertat dels seus treballadors i voluntaris i l’ autonomia financera.

En conseqüència demanem:

1º Que l’ Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor creï una comissió per tal d’ estudiar la redacció d’ aquest reglament de gestió de la radio pública.

2º Que la comissió creada a l’ efecte estigui formada per un membre de cada un dels partits politics, el Director actual de la radio, i  per la regidora de comunicacions.

3º Que l’ informe emès per la Comissió tingui caràcter vinculant i hi hagi el compromís de traslladar les seves conclusions en forma de Decret de l’ Alcaldia en un termini no superior a 2 mesos.

 

 

 

 

 

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment