Resum del Ple de Dijous 26 de Gener

L’ ordre del dia de nou era molt ampli, malgrat no recollir les nostres propostes, els 8 punts a tractar eren:

1º Aprovació de l’ esborrany de l’ acta de la sessió anterior corresponent al dia 34 de novembre de 2011.

PUSA va votar en contra ja que els resums de les actes, no reflecteixen ni de bon tros les intervencions dels membres dels grups polítics. Va ser aquesta raó la que ens va impulsar a demanar que els plens es gravessin en vídeo.

2º Coneixement dels decrets de l’ alcaldia.

3º Aprovació del conveni de col·laboració inter-municipal entre els ajuntaments de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor per a l’ execució de les obres d’ urbanització de Les Pungoles.

PUSA va votar afirmativament amb dues matisacions: Primera; que l’ Ajuntament tingués en compte l’ esforç fiscal ( IBI, Impostos de circulació, etc ) que les urbanitzacions, i en aquest cas, Les Pungoles han fet al llarg dels anys a l’ hora de repartir la carga econòmica del cost de les obres. i segon; que tal com va dir l’ Alfons Navarro, els veïns siguin escoltats en tot el procés i que se ‘ls tingui en compte abans de prendre decisions vinculants per a ells.

4º Aprovació de l’ adhesió de l’ Ajuntament de SAV a l’ associació de Municipis per la independència i aprovació dels seus estatuts. PUSA es va abstenir per entendre que es tractava d’ una qüestió ideològica i que a PUSA hi han moltes sensibilitats polítiques diferents i per tant la nostra voluntat es no entrar en temes ideològics i no estricament municipals.

5º Aprovació de la Moció per l’ adhesió al Fòrum Estratègia Catalana pel residu zero.

PUSA va votar afirmativament ja que SAV porta a terme programes molt intensos de reciclatge i de fet som un del municipis de Catalunya que més i millor reciclem. Aprofondir en aquesta líne es sempre positiu.

6º Aprovació de la Moció relativa a “Defensem l’ Escola en català”.

PUSA va també votar en sentit afirmatiu ja que a l’ anterior Ple es va votar també la defensa del model d’ immersió lingüística. Entenem que la llengua és part de l’ educació i per tant, encara que la proposta pugui tenir un transfons polític, entenem que estem defensant el model educatiu actual.

7ºAprovació provisional del Pla especial urbanístic d’ assignació d’ usos lúdics en zones malmeses a la finca Can Ribalta, sòl no urbanitzable.

En aquest punt també ens varem abstenir, per manca de tems per analitzar tota la documentació pertinent. En principi no estem encontra del projecte sempre que es respectin els drets d’ accés i l’ entorn natural.

En els precs i preguntes PUSA va manifestar les seves queixes per la no inclusió de les seves propostes a l’ ordre del dia.

Aviat les penjarem amb vídeo.

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment