Projecte d’ urbanització de les Pungoles 2018.

Ja asfalt pungolestenim aquí el projecte d’ urbanització de les Pungoles. Un projecte que està sobre els 4.600.000 eur i que afecta exclusivament a la part de Sant Antoni. Ja fa un any, Sant Pere va presentar el projecte de la part de la urbanització compresa al seu terme municipal i que te un pressupost d’ 1.700.000 eur. Independentment dels coeficients a aplicar a cada parcel·la, el import que cada propietari haurà de pagar és d’ uns 22.000 eur.

El projecte consta de dues fases. La primera pressupostada en uns 700.000 eur inclou 4 actuacions Demolicions per 354.000 eruos, sanejament per 282.000, enllumenat per 368.000 i altres per un import de 3.000 eur ). La segona fase és més important i està dotada amb 2.432.000 eur i inclou 6 actuacions Demolicions per 354.000 eur, moviments de terra per 236.000, ferms i paviment per 1.155.000, sanejament per 157.000, xarxa d’ aigua potable per 425.000 i altres per import de 108.000 eur )

Cal destacar l’ estructura tipus malla de l’ entramat de carrers, fent els verticals com a principals i els horitzontals com a secundaris. Els carrers principals tindrien unes voreres de 1,80 m d’ amplada i un carril de uns 5,50 a 6,50 m, mentre que els horitzontals, tindrien voreres de 1,50 m i un carril de 5 m. Actualment les voreres son d’ una amplada aproximada d’ un metre, amb arbres, senyals i fanals que fan encara més petita l’ amplada.

Respecte de la xarxa d’ aiguaes substituirien els actuals de fibrociment per uns altres de polietilè , amb xarxa independent. També s’ aprofitaria per col·locar elements contraincendis.També es renoven la xarxa d’aigua potable amb 12.831 m de canonades.

El sanejament d’ aigües residuals presenta greus problemes que hauran de ser objecte d’ una rehabilitació profunda. Els problemes detectats son:

-Insuficients pous de registre i de escas tamany.

-Manca de pous de registre en els extrems dels col·lectors.

-Presència de sòlids que col·lapsen alguns trams dels col·lectors.

-Esgotament de la capacitat portant de dos trams de tub, fet que pot acabar portant flonjalls i forats en superfície.

-Fissures longitudinals.

-Arrels en juntes i incrustacions.

El enllumenat serà íntegrament substituït per llums LED i la xarxa d’enllumenat amb 233 punts de llum , amb columnes de 5 m d’alçada i de 4 m d’alçada en els secundaris.

El Projecte inclou dos addendes o annexos amb tota la documentació tècnica i planells de cada una de les fases, però entenem que els veïns ens demaneu un resum clar i entenedor de cap a on pot anar el projecte definitiu. Esperem haver contribuït a fer-vos una idea d’ aquest.

Comparteix

6 Responses

 1. Bona tarda:
  Se sap quin calendari té el dessenvolupament del projecte d’urbanitzacio de les pungoles?.
  Es a dir, quan s comença la execució, sistema de finançament del cost (contribucions especials en tot, en part…) i dates en el seu cas de aprobació i pagament de quotes pels propietaris?

  • Miquel, hem parlat d’ aquest tema amb el responsable i ens han dit que fins el 2020 no s’ iniciarà res. Queda poc més d’ un any per les eleccions municipals i cap partit voldrà carregar amb la responsabilitat i el cost polític de fer-ho ara.

 2. Em dic, Francesc, visc, en la urbanització d´Estany de Gallecs, que pertany al municipi de Montcada i Reixac.
  Soc el President de la associació de veïns. Es trobem en un procés, de reordenació urbanística, el projecte d´obres, serà aprovat en el Ple, del present mes d´ abril.
  Per la informació de que disposo, el cost d´execució, serà de 1.750.000 €, inclou, entre asfaltat i formigó, en voreres, a peu pla, una superfície de 10.000 m2.
  Reposició de xarxa d´ aigua potable, xarxa elèctrica i enllumenat. Instauració de xarxa de clavegueram i depuradora, mes xarxa d´aigua pluvials . Cost per m2, d´ carrer, 175 €.
  En seria de gran ajuda saber, en detall, la intervenció, a que serà sotmesa, les Pungoles i el seu cost total, per trobar, el preu m2, de carrer. Així tindre, un referent, per si fos necessari, renegociar, abans del Ple, un nou cost del projecte.
  Moltes gràcies.

 3. Dos anys més tard no veig que s’hagi fet res (en el meu cas m’interessa la part de Sant Pere de Vilamajor, pero veig que cap dels pobles ha fet res).

  El pressupost no inclou soterrar el cablejat elèctric en cap cas, i caldria fer-ho.

  Sabeu si es farà alguna cosa algún día, o la urbanització ha quedat simplement abandonada? (potser caldria deixar de pagar IBI ja que no hi ha cap inversió).

 4. Bona tarda, el meu nom es Xavier, voldria saber, si es faran les obres finalment, i quan seria la datat, i despres, sapiguer, quin sera el preu a pagar per cada veí, salutacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment