La veritat del restaurant de les Pungoles.

restaurant-2

El passat dijous 29 de setembre va celebrar-se un ple on en el punt número 10 de l’ ordre del dia, es tractava de la resolució anticipada del contracte de cessió del local municipal ( la Terrassa ) de l’ Avda Pedraforca número  14, que era destinat a restaurant des del 20 de maig de 2011 i per un període de 20 anys a favor de la societat Magatzem del Ví S.l.

El any passat, el contracte va ser modificat amb una nova condició:  “La societat s’ obliga a l’ exercici de l’ activitat, de bar, cafeteria i restaurant, com a mínim durant els següents períodes mentre estigui en vigor el present acord: estiu, des de la festa de sant Joan fins l’ onze de setembre, i Nadal i setmana santa, coincident amb el període de vacances escolars.”

A més, el concessionari ( Magatzem del Vi S.l) s’ obligava a fer obres de condicionament i millora al local en un termini de 2 mesos. ( bàsicament mesures d’ incendis i sanitàries ).

Malgrat l’ empressa ha manifestat reiterades vegades que les millores i obres s’ estaven executant, el cert és que un cop finalitzats els terminis, i prèvia inspecció de l’ enginyer municipal, no s’ ha constatat que efectivament aquestes obres i mesures s’ hagin executat. ( informe ingenier municipal 19 de maig 2016, i informe Servei de salut pública de la Diputació de Barcelona del 22 de juny 2016.)

Per raó d’ aquest fets, l’ ajuntament va acordar resoldre el contracte de manera unilateral i anticipada, donant  a la propietat 8 dies per procedir al desnonament.

 

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment