Últim Ple abans de les eleccions municipals.

Baix Montseny ple seguretat a les urbConvocatòria de la sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc el proper DIJOUS DIA 26 DE MARÇ DE 2015 A DOS QUARTS DE NOU DEL VESPRE, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, i per tal de tractar el següent:

Ordre del dia:

 1. Aprovació de  l’esborrany de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 29 de gener de 2015.
 2. Coneixement dels decrets de l’alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
 3. Informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de les entitats locals previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol i corresponent al 4t trimestre de 2014, i informació de tramesa de l’altra informació econòmica.
 4. Aprovació inicial de la rectificació anual a 31 de desembre de 2014 de l’Inventari de Béns Immobles de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.
 5. Donar coneixement de l’execució del conveni subscrit entre l’Ajuntament i el Sr. Jaume Giró i Magatzems Alco, SL.
 6. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del POUM relativa al canvi de la modalitat de gestió urbanística, dels Sectors 1 i 2, de sòl urbà.
 7. Aprovació provisional del Pla especial d’infraestructures  del carrer Barcelona.
 8. Aprovació inicial del Reglament municipal de prestacions  socials.
 9. Aprovació de l’addenda de modificació de l’acord sobre les condicions d’ús i explotació del local de restauració de titularitat municipal de l’av. Pedraforca, núm. 14, Urbanització les Pungoles.
 10. Precs, preguntes i control dels òrgans de la Corporació
Comparteix

1 Response

 1. Yo creo sinceramente que va siendo hora de organizar patrullas vecinales en Sant Julià d’Alfou.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment