Contractació administrativa Escoles Velles.

El passat mes de juny, es va contractar una auxiliar administrativa per al casal sociocultural de les Escoles Velles. El tipus de contracte era de personal laboral a mitja jornada.

El procés selectiu de l’ oposició consistia en una prova teòrica, una pràctica i una entrevista amb una valoració de mèrits. Les  proves teòrica i pràctica tenien una puntuació màxima de 10 punts, l’ entrevista personal i la valoració dels mèrits puntuaven 5 punts com a màxim.

Calia acreditar un nivell C de català.

A la prova teòrica van passar 8 aspirants d’ un total de 24,  la prova pràctica va ser superada per tres persones, la  persona que finalment va guanyar la plaça, va treure en ambdues proves la menor nota. Fou a la fase de mèrits i entrevista personal, on es va decidir el guanyador de la plaça, aquí la guanyadora va treure el màxim de puntuació 10 sobre 10 ( 5 de mèrits i 5 entrevista personal), mentre que els altres aspirants van treure 6,5 i 5 punts respectivament.

PUSA no dubte de la pulcritud absoluta dels membres del tribunal, cap regidor amb o sense responsabilitats de govern va formar part del tribunal. Estem segurs que el tribunal va escollir la persona que va entendre que millor desenvoluparia les tasques assignades. No obstant aquesta premissa, entenem que el sistema de concurs – oposició és manifestament millorable. PUSA no pot entendre que el fet determinant que acabi donant la plaça a un o altre aspirant estigui fonamentat en criteris clarament subjectius. Entenem que l’ entrevista personal i la valoració de mèrits no han de ser decisius a l’ hora de determinar qui ha de aprovar, han de ser les proves teòriques i pràctiques que son les úniques estrictament objectives, les que acabin determinant quin aspirant ha de guanyar la plaça.

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment