Resum assemblea Alfou 2012.

El passat dia 13 d’ abril a les 19:30 h va celebrar-se l’ assemblea anual de la Junta d’ Alfou per tal d’ aprovar els comptes del 2011.

Com ja va passar l’ any passat, l’ acte es va celebrar a la Rectoria . Van assistir-hi poc més de 80 persones.

Com a dades més remarcables volem destacar el fet que un nombre significatiu de veïns qüestionés la forma de portar els comptes i l’ incompliment sistemàtic dels estatuts.

Les qüestions més delicades van ser:

  • Pagaments de factures i serveis sense IVA. La pròpia Junta va manifestar que algunes factures es pagaven sense Iva per abaratir costos. Alguns veïns manifesten que amb el diners de tots no cap actuar de manera no legal i que en cas de no complir estrictament la legalitat, actuarien en conseqüència.
  • Comptes signats per censors de comptes no col·legiats.Un veí va insistir molt en que els comptes fossin auditats per un professional col·legiat. Com a membres del PUSA, varem demanar que oficialment la Junta demanés que els comptes anuals de la urbanització fossin objecte d’ inspecció per part de l’ interventor de l’ ajuntament, de manera que sense cost addicional hi hagués un control dels comptes per part d’ un organisme oficial.
  •  Manca d’ informació sobre les despeses per part del personal contractat a l’ oficina. Sovint quan es demana el cost d’ una obra a l’ empleada de l’ oficina, aquesta ignora qui l’ ha feta, quin import ha costat o quan s’ ha fet.
  • No haver fet arribar els comptes al veïns amb la carta de la convocatòria de l’ assemblea.

 

Pel que fa a les comptes del 2011 destaquem l’ increment important de impagaments del 2010 i 2011, que sumen respectivament, més de 8.000 i 16.000 euros. El saldo morós actual ha ascendit fins quasi els 30.000 euros. La Junta ens informa que seguira amb el procediment habitual que no es altre que demanar a la Diputació que actuí contra els morosos per via d’ execució subsidiària. ( embargament de comptes ).

També es denuncien certes incongruències comptables com per exemple que el saldo de quotes pendents al 2008 sigui zero, i que un any més tard passi a ser de 1.443 euros quan segons les comptes ja tots s’ havia cobrat l’ any anterior.

Se’ns informa de les obres del Pou del camp de l’ aviació que ja està acabat i que únicament manca l’ instal·lació del corrent elèctric.( cost de l’ obra aprox 130.000 euros ). Lamentablement el retard per causes alienes a la Junta ens ha fet perdre diners durant aquest any. EL nou pou permetrà un cabal de 300 m cúbics any que amb els 290 de l’ altre pou  ( el del Torrent ) en servei cobriran totes les necessitats d’ Alfou. Això implicarà no tenir que comprar aigua a Llinars, amb un estalvi de 62.000 m cúbics/ any.

Destaquem també com a fet a estudiar amb Sorea que malgrat la reparació de nombroses canonades d’ aigua ( C/ Hortènsia,…..) el cost de manteniment de la xarxa que ens cobra Sorea a augmentat un 25 % respecte l’ any anterior quan el més lògic seria que al millorar les canalitzacions de la xarxa el seu rendiment fos millor  i per tant menor els costos de manteniment.

Com a dades positives, volem destacar les següents:

1º Una disminució significativa de la despesa.

2º Un augment de més de 100.000 euros al compte bancari.

3º La molt propera finalització del pou i la seva posada en marxa. Les explicacions dels retars van ser prou convincents. El nou pou permetrà un estalvi econòmic important.

4º Haver acceptat la Junta fer una assemblea específica per parlar de la possible recepció, i un altre informativa per tractar el tema dels impostos que paguem.

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment