Sessió pública constitució del nou ajuntament de SAV.

Sessió Extraordinària del Ple de l’ Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

 

El passat dia 07 de juliol de 2011 es va celebrar el primer Ple municipal per tal de acordar el règim de periodicitat de les reunions de la Junta de Govern Local, sessions plenàries i comissions especial de comptes i informativa. També va ser acordada la distribució de les diferents regidories, tinences d’ alcalde, composició de la Junta de Govern, retribucions dels membres de la Corporació i dels grups municipals, així com l’ aprovació de la modificació de la plantilla de personal de l’ ajuntament.

Finalment doncs queden atribuïdes les diferents regidories a :Mª Lluïsa Berdala de CiU, Alcaldia, acció social ciutadania i salut.

Pep Guardi: Cultura, urbanisme, obres i habitatge.

Florenci Llavina: Medi ambient, medi rural, parcs i jardins i ensenyament.

Núria Jordàn: Hisenda, participació ciutadana, comunicació i noves  tecnologies.

AIV tindrà amb Josep Ginesta la regidoria de Governació i serveis.

Jesús Lera ( d’ ERC Reagrupament ) les d’ Indústria, comerç i turisme.

i finalment Felipe Garrido per el PP la d’ Esports i Joventut.

PUSA, dins de la seva política de transparència vol posar en coneixement de tots els veïns de Sant Antoni les retribucions que com a formació política rebran els nostres regidors.

  • Retribucions Grup Municipal PUSA: 160 euros mensuals.
  • Retribucions Regidors PUSA: 18 euros mensuals per cada un d’ ells.
  • Retribucions assistència a Plens ( bimensuals ): 95 euros bruts per regidor.
  • Retribucions per assistència a comissions: 56 euros bruts.

Això suposa una disminució del 5% respecte de les retribucions de l’ anterior legislatura.

PUSA va votar afirmativament el manteniment de la rebaixa en les retribucions a percebre tant pels regidors com per els grups municipals.

 

PUSA va votar en contra de l’ augment del 51% en les retribucions percebudes per els regidors amb responsabilitats de govern, malgrat entendre que aquestes no son excessives atenent als límits marcats per la llei i que fixen com a sou per l’ Alcalde una quantia que oscil·la entre           i            euros, i entre            i         euros per cada regidor. Per tant malgrat entenem que la feina de regidor no es fàcil, i ha d’ estar retribuïda de manera digne, un augment com l’ acordat, en temps de profunda crisi no es èticament acceptable.

Comparteix

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment