Assemblea Alfou 2011.

Assemblea de Propietaris d’ Alfou.
15 d’abril de 2011

Divendres passat es va celebrar la primera Assemblea de Propietaris d’ Alfou al nou local de La Rectoria amb una més que nombrosa assistència de públic, aproximadament 100 veïns es van apropar a La Rectoria per participar-hi.
La Junta va preparar un Power Point amb les dades més importants de les obres fetes l’ any 2010 i les previstes al 2011. La organització va ser bona i la Junta va demostrar coneixements sobre les qüestions tractades. Es va trobar a faltar un recolzament amb números i xifres exactes dels costos de les diferents obres fetes a la urbanització.
La Junta va ser preguntada al respecte en dues ocasions però la resposta va ser que els aclariments de despeses es farien a l’oficina i no pas a l’ Assemblea. El problema es que a l’ oficina la secretària en molts casos no sap ni coneix el cost de cada una de les partides del balanç anual, ni tan sols els projectes que s’ estan executant en cada moment, de manera que ha d’ ésser un mateix qui intenti trobar les factures corresponents a cada obra o despesa, la qual cosa no sempre resulta fàcil. Per exemple, es va preguntar quin havia estat el cost de les obres a la carretera de Llinars ( Can Suari) i les xifres van oscil•lar entre els 12.000 euros i els 30.000.
Com a fets remarcables de la reunió es van manifestar els següents:
1. L’ augment de la despesa del enllumenat públic en un 15% malgrat haver instal•lat reductors de flux a tota la urbanització
2. També es va fer menció de l’ increment de les despeses en les taxes per deixalles i escombreries que van augmentar un 40% en els darrers 4 anys. La Junta informa que el seu cost seguirà pujant ja que està previst el tancament de la deixalleria de Palau Tordera i per tant caldrà anar a portar la brossa més lluny.
3. L’ Assemblea autoritza a Gas Natural per tal que estudiï la possibilitat d’ instal•lar gas ciutat a tota la urbanització sense cost per als veïns llevat de la connexió de cada parcel•la a la xarxa comuna.
4. Personalment vaig preguntar sobre quina era la postura de la Junta sobre la possible recepció d’ Alfou per part de l’ Ajuntament. Un veí va demanar una assemblea específica per tractar aquest tema, però la proposta no va ser acceptada per la Junta. Farem un escrit sol•licitant que es faci aquesta reunió.
5. Dins les previsions de despeses futures volem destacar l’ aprofundiment del pou del Camp de l’ Aviació, tema que tractarem en una notícia expressa a nostre web.

Aspectes positius de l’ Assemblea:
• Alta participació dels veïns.
• Tant el Joan Miquel com l’ Adam van demostrar en general, un bon coneixement de la matèria tractada.
• L’ inauguració del nou local.
• Millora del rendiment de la nostra xarxa d’ aigua.

Aspectes negatius:

• Dos membres de la Junta constituïda l’ any passat no van assistir ni a la Junta del 2009 en la que van prendre possessió, ni tampoc a la primera del seu mandat. La qual cosa posa de manifest que son membres posats per complir amb els estatuts, però que no tenen cap participació en les deliberacions que es prenen en el seu sí.
• L’ oficina de la Junta no ressol els dubtes dels veïns, entenem que la seva secretària hauria de conèixer amb profunditat els temes que gestiona la Junta i donar als veïns tota la informació sobre els costos de les obres i planificació de la seva execució.
• La Junta no ha fet els deures en el tema de les subvencions que dona l’ Ajuntament a les Juntes de Propietaris, ja que aquesta disminuirà un 10% durant el proper any, a més de haver-se perdut la subvenció de les Festes Majors que ja no es percep des de fa 3 anys.

PUSA vol posar de manifest l’ absoluta manca d’ interès per part de l’ Ajuntament en relació als temes que afecten les urbanitzacions. El fet que no s’ anuncies al seu web la convocatòria de l’ Assemblea i que tampoc fes acte de presència cap dels membres de l’ actual equip de govern ( CiU) demostra que per l’ Ajuntament no som gaire importants.
Lamentem també que la resta de partits no fessin acte de presència malgrat cap de nosaltres va ser convidat a assistir-hi. Resulta força complicat treballar per les urbanitzacions sense conèixer de primera mà els problemes que tenen i que es possen de manifest d’ una manera més participativa a les Assemblees anuals que celebren els seus veïns.

Comparteix

Ferran Calvera

Nascut a Barcelona l' any 1967. Llicenciat en Dret 1995 UB. Funcionari de la Generalitat de Catalunya (2002). M`agrada molt la história.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Post comment